МЕТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

  • формувати національну інтелігенцію;

  • сприяти збагаченню й оновленню інтелектуального генофонду нації;

  • виховувати її духовну еліту поряд з підготовкою висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців;

  • формувати цiлiсну, всебічно та гармонійно розвинену особистість з високою національною самосвiдомiстю.

  • виховувати громадянина української держави, її патріота, гуманіста, для якого пріоритетом є загальнолюдські й загальнодержавні цінності; людину з високою фаховою підготовкою й широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної та особистісної культури.

Comments are closed