Освітні програми


 Освітньо – професійні  програми для першого
(бакалаврського)  рівня освіти 


Освітньо – професійні  програми для першого
(бакалаврського)  рівня освіти
(короткий термін навчання)
         


             Освітньо – професійні програми для другого
(магістерського) рівня вищої освіти

 


8 листопада Вченою радою факультету  
було затверджено програму
вступного іспиту до аспірантури

Програма вступ 011, 015

Comments are closed