Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

♦ 011 “Освітні, педагогічні науки”(ОНП “Освітні, педагогічні науки”)

♦015 “Професійна освіта”(ОНП “Теорія і методика професійної освіти”)