Cилабуси навчальних дисциплін спеціальностей третього (світньо-наукового) рівня вищої освіти

 011 Освітні, педагогічні науки (ОНП ” Освітні, педагогічні науки”)

  015 Професійна освіта (ОНП “Теорія і методика професійної освіти”)