ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ

ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

       Історію факультету педагогіки, психології та соціальної роботи розпочато 23 квітня 1991 р. рішенням Вченої ради університету про створення у своїй структурі педагогічного факультету на базі, діючого на той час, факультету підвищення кваліфікації вчителів (заснованого у 1988 р.).
      Його деканами у різний час були професор Іван Руснак (1991-1998рр. та2000-2005рр.), доцент Василь Филипчук (1999-2000 рр.), професор Ігор Зварич (2005-2019рр.). З листопада 2019 р. деканом обрано професора Тетяну Федірчик.
      Протягом першого року факультет здійснював підготовку фахівців з вищою освітою за скороченим терміном навчання зі спеціальності «Початкове навчання», а вже в наступному, 1992 році – зі спеціальностей «Дошкільне виховання» і «Музична педагогіка і виховання». В цьому ж році,відкрито заочну форму навчання зі спеціальності «Початкове навчання». Перший набір студентів зі спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Психологія»здійснено у 1998 р. З 2000 по 2008 рр. на факультеті здійснювалась підготовка фахівців зі спеціальності «Фізична культура і валеологія» за повним і скороченим терміном навчання. 1 вересня 2008 року розпочалася підготовка студентів ще за
однією спеціальністю – «Практична психологія», а з 2011 р. – «Соціальна робота».
       Сьогодні факультет здійснює підготовку фахівців для здобуття ступенів «бакалавр», «магістр»за спеціальностями: «Дошкільна освіта», «Початкова  освіта», «Психологія», «Соціальна робота», «Музичне мистецтво», «Середня освіта (музичне мистецтво)».
     На факультеті діє аспірантура для здобуття ступеня «доктор філософії (Phd)»за спеціальностями: «Освітні, педагогічні науки», «Професійна освіта».
      Підготовку фахівців за вищеназваними спеціальностями здійснює 6 кафедр: педагогіки й психології дошкільної освіти; педагогіки та методики початкової освіти; педагогіки та соціальної роботи; психології; практичної психології; музики.
     Нині на факультеті здобуває освіту понад 1600 студентів денної та заочної форми навчання та 8 аспірантів.
     Освітній процес забезпечують 128 викладачів та співробітників факультету, з них: 9 докторів наук, 70 кандидатів наук.
       З метою досягнення високого рівня підготовки студентів викладачами факультету опубліковано значну кількість навчально-методичних посібників, монографій, підручників, методичних рекомендацій, які постійно оновлюються.
     Для ефективної організації освітнього процесу факультет забезпечений належними навчальними та адміністративними приміщеннями: аудиторіями, які оснащені мультимедійними проекторами та інтерактивними дошками; тренінговими кімнатами, навчально-практичними лабораторіями, зокрема для підготовки студентів до реалізації ідей Концепції «Нова українська школа», аудиторії для проведення занять з музичних дисциплін. З метою організації комфортного освітнього простору створено рекреаційні зони відпочинку для студентів та викладачів.
     Якісна практична підготовка майбутніх фахівцівреалізується шляхом налагодження співпраці з кращими освітніми закладами міста, соціальними службами, науково-медичними центрами практичної психології та соціальної роботи.
      Упродовж багатьох років факультет співпрацює з провідним науковими й освітніми закладами України, що дає змогу викладачам та студентам постійно підвищувати свій професійний рівень.
Вагома увага на факультеті приділяється міжнародному співробітництву. Освітньо-наукові проекти (Erasmus Mundus, Erasmus+, DAAD, Фулбрайта), згідно діючих українських міжнародних угод з польськими, німецькими, румунськими університетами, створюють умови для академічної мобільності: стажування викладачів та студентів, проведення науково-практичних конференцій, бінаціональних семінарів, круглих столів, майстер-класів тощо. У системі міжнародної співпраці студенти можуть навчатися в Республіці Польща за програмою «Подвійний диплом».
     Крім професійної освіти на факультеті велике значення надається формуванню гармонійної особистості, розвитку її творчих здібностей, підвищенню культурного рівня, якому сприяють різноманітні культурно-просвітницькі заходи.
Факультет пишається здобутками студентського народного хору «Резонанс», жіночого хору «Аніма», квартету «Класік», ансамблю «Буковиночка», які неодноразово виборювали призові місця на мистецьких конкурсах.
Також, студенти гідно представляють факультет та університет на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, Всеукраїнських та Міжнародних пісенних конкурсах та фестивалях, загальноуніверситетських та обласних творчих конкурсах.
На факультеті активно працює студентське самоврядування, яке здійснює організацію та підтримку освітньо-виховних та наукових заходів для студентів.

Comments are closed